ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๕ คั คัน/๑ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ไปจ