ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 23-04-2018
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 19-04-2018
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการพัสดุ 18-04-2018
  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 04-04-2018
  ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (เพิ่มเติม) 26-03-2018

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป - กลับ จังหวัดขอนแก่น - กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 รวมจำนวน 3 วัน/1คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดตั้งอักษรซื่อโรงพยาบาลเพื่อประสัมพันธ์โรงพยาบาลและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูและมุ้งลวดหน้าต่าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 05-04-2018
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ 09-03-2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 19-03-2018
  รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 16-02-2018
  Green & clean hospital 12-02-2018
  เอกสารประชุม 08-02-2018
  บทดลองเดือนธันวาคม 2560 25-01-2018

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30-15.00 น. - สามารถสอบถามรายละเอียดการบริการและแจ้งนัดหมายที่หมายเลข 043-345391 - 2 ต่อ 157, 316, 210 มือถือ OPD.

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ