ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งชาวจีนนำแนวคิดและวิธีการรักษาแนวใหม่ มาสู่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายชาวไทย


ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวเตรียมจัดการประชุมเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการรักษามะเร็งเรื่อง“แนวคิดและวิธีการรักษาแนวใหม่สำหรับมะเร็งระยะสุดท้าย”ตามคำเชิญของกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558เวลา14:00น.ณโรงแรมทาวน์อินทาวน์กรุงเทพฯและในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558เวลา14:00น.ณโรง แรมดิอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่โดยหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ทำลายจุดตีบตันในการรักษาและร่วมกันพิจารณาโอกาสในการยืดอายุ

                               

            โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวประเทศจีนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งสากล ที่นำเทคโนโลยีใหม่ขั้นสูงต่างๆทั้งของการแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันผนวก เข้ากับข้อดีของวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมเพื่อการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายและ มะเร็งที่กำเริบโดยเฉพาะและเป็นสถาบันการแพทย์แห่งแรกของจีนที่นำเทคโนโลยี การสลายมะเร็งด้วยความเย็นเข้ามาใช้ถึงปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ประสบผล สำเร็จในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั้งจากประเทศจีนและประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 1หมื่นรายด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดรุกล้ำพื้นที่น้อยในการรักษาแบบองค์รวมโดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ป่วยชาวไทยอยู่มากกว่า1,500รายผู้ป่วยจำนวนมากได้รับผลการรักษาที่น่าพอใจจากโรงพยาบาล

    

            จากการแนะนำของกลุ่มเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยที่มีจิตใจเอื้ออารีซึ่งเคย ไปรักษาณโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าประเทศจีนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศ.นพ.มู่ เฟิงได้ตอบรับคำเชิญจากสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทยและสมาคมหนังสือ พิมพ์จีนแห่งประเทศไทยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาแบ่งปันความรู้และ ประสบการณ์ในการรักษามะเร็งในการประชุมเรื่อง“แนวคิดและวิธีการรักษาแนวใหม่สำหรับมะเร็งระยะสุดท้าย”ในวันเสาร์ที่ 28มีนาคม 2558เวลา14:00น.ณโรงแรมทาวน์อินทาวน์กรุงเทพฯและในวันพฤหัสบดีที่ 2เมษายน 2558เวลา14:00น.ณโรง แรมดิอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่โดยหวังว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งได้มาก ขึ้นขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและผู้ป่วยที่ต้องการป้องกันการเกิดซ้ำ และแพร่กระจายของมะเร็งเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมผู้ป่วยสามารถขอรับคำ ปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมหรือ นัดหมายล่วงหน้ากรุณาติดต่อ

 

 

# Mr.Huikang Huang (Mr.Singh) หรือMs.Weiwei Liu

          โรงพยาบาลฟูด้าสำนักงานกรุงเทพฯ

          โทร.02-542-3638, 081-580-3998, 094-2211-169

           เว็บไซต์ www.fudacancerthailand.com

 

 

153, ถนนศรีดอนไชย, ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

#โรงแรมทาวน์อินทาวน์กรุงเทพฯ

300/1ถนนศรีวราซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพฯ

#โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ