หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ร่างประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13-08-2020
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด เพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๒ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2020
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับภายในจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๓,๕,๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑ คัน ๔ วัน จำนวน ๑ งาน 06-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อวืดีโอ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อ/ภาพ/ภาพเคลื่อนไหวแนะนำบริการสำหรับผู้ป่วย ญาติ และ บุคคลทั่วไป จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติดรายการกล่องบรรจุชุดถ้วย เซรามิคที่ระลึก จำนวน ๒๘๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับภายในจังหวัด ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๓,๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๔วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง 31-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานและสีผนังโถงทางเดินบ้านแสงอรุณ (ตึก ๑) จำนวน ๑ งาน 31-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงช่องกระถางต้นไม้ ค.ส.ล. จำนวน ๑ งาน 31-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด ระยองในระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๒ คัน/๓ วัน) จำนวน ๑งาน 31-07-2020
ประกาศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน ๘๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น (TYTOCARE HOME KID) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมระบายอากาศ PANASONIC รุ่น FV-๒๐WUT๔ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพยาบาลบ้านชีวิตใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 24-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสวนบริเวณด้านหลังอาคารธัญญสิริ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 24-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการขาแขวนทีวีติดเพดาน ขนาด ๓๒ -๗๐ แบบปรับ หมุนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการระบบเรียกคิวแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 17-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุมขนาด ๑๒๐ x ๑๘๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-07-2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ ระบบเรียกคิวแบบไร้สาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-07-2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะประชุม ขนาด ๑๒๐*๑๘๐*๘๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-07-2020
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการระบบเรียกคิวแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะประชุม ขนาด ๑๒๐ x ๑๘๐ x ๘๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน รายการเครื่องเจ็ทเติมอากาศ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๓ คัน/๒ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด มหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการบานซิงค์คู่ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม. สีนํ้าตาล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน ๑๑ ตัว โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องอัดเชื้่อเห็ด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอักษรเรซิ่นคละสี ๘ ตัวอักษร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด กกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-07-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพื้นผิว ค.ส.ล. (แนวรั้วกำแพงโรงเรียนสีหราชเดโชชัย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาณเม็ดเลือด แดง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นทำแผล จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด (ตึก ๔ ก),ซ่อมกล้องวงจรปิด (ตึก ๒ ก) และซ่อม เครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (บ้านตะวันฉาย) จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดนํ้าเสีย ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถเข็นตะกร้าสแตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังต้มนํ้าไฟฟ้า ขนาดความจุ ๒๑ ลิตร จํานวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งชุดเสียงตามสาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องชงโค (ห้องพยาบาลบ้านแสงอรุณ ตึก ๑) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ 16-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกายภาพบําบัด ๑๐ รายการ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 12-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้แช่อาหาร ๒ ประตู ขนาด ๒๗ คิว จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต จํานวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 11-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ เหล็กเบอร์ ๒๑ ขนาด ๖๐ x ๗๐ x ๒๕ cm. จํานวน ๖ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการโทรโข่ง ๑๕ วัตต์ จํานวน ๖ อัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 11-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องวัดค่า pH meter แบบปากกา จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2020
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งชุดควบคุมกล้องวงจรปิดตึกบําบัดยาหญิง จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องทํากลุ่มอาคารอาชีวบําบัด จํานวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 09-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง จํานวน ๒๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 09-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อึครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2020
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับเพื่อเดิน ทางไปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบ้านตะวันฉาย (ตึก ๒) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2020
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยอาคารธัญญสิริ ๑ รายการ 01-06-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประกอบอาหาร อาคารโภชนาการ จํานวน ๑ งาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอ่างล้างมือผู้ป่วย ตึก ๒ ก จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 27-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม ผนังอาคารธัญญพัฒน์ ชั้น ๑ จํานวน ๑ งาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 26-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม ทางลาดขึ้น-ลง รถเข็นผู้ป่วย ตึกบําบัดยาหญิงและ บ้านแสงอรุณ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางรังสีวินิจฉัย จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องโถงรอตรวจ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 20-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังห้องโถงรอตรวจ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการชุดโตะประชุม จํานวน ๑ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 19-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2020
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2020
ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกั้นห้องนอนผู้ป่วยบ้านตะวันฉาย (ตึก ๑ และ ๒) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนํ้าสํานักงานผู้อํานวยการ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 13-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายชุดควบคุมกล้องวงจรปิดบ้านแสงอรุณและบ้านตะวันฉายจำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องตัดหญ้า จํานวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ๑๒๘ เครื่อง จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม (Re - entry Complex) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 01-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แฟ้มเวชระเบียนผู้ป้วย จํานวน ๒,๐๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 30-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําป้ายอักษรโลหะ จํานวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําตรายาง จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองนํ้าแบบ ๒ ท่อ จํานวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (พฤษภาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพยาบาลบ้านแสงอรุณ ตึก ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วย ๕ ห้อง จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนํ้าผู้ป่ไวยอาคารธัญญศิริ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 28-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกพิเศษ (๒ข) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตึกบังคับบําบัดชาย บ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงตํ่า 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2020
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโจ๊ะชุดประชุม ๑๐ ที่นั่ง ๑ ชุด โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 17-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายการชุดโต๊ะประชุม ๑๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ ชุด โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 16-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวศาลาธัญญสราญ ๒ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 16-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมกันเกรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมโคจรและพัดลมติดผนัง จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-04-2020
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม ๑ รายการ 16-04-2020
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม ๑ รายการ 16-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการนํ้ายาฆ่าเชื้อพิเศษ (POSEQUAT ๖๔ VB.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําตรายาง ๒๓ ดวง จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมห้องพักรับรอง ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ทะเบียน กน๗๐๓ขอนแก่น จํานวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมเพดาน จํานวน ๖ เครื่อง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2020
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม 07-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมคํ้าคูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบบีนทึกกิจกรรมและการนัดหมายประจําตัวผู้ปวยและบัตรนัด ติดตามผลการรักษา จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องวัดสัญญาณชีพ จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการสบู่เหลวล้างมือ (Kleenex) สูตรผสมมอยส์ เจอร์ไรเซอร์ ขนาด ๑๐๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ปอดผู้ป่วย (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จํานวน ๒๖ งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําบัตรผ้านเข้า-ออกโรงพยาบาล จํานวน ๓๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการกล้องวงจรปิด ๒ ตัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่รายการเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั๊มสูบนํ้าตกหน้าบ้านตะวันฉายตึก ๑ และตึก ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ จํานวน ๑ งาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องจ่ายสารเคมี โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนํ้าและกําจัดวัชพืช จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 19-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอกาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด ยโสธร ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๒ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทําป้ายประชาสัมพันธ์อาคารและพวงกุญแจห้องพัก จํานวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนอนผู้ป่วย ตึก ๔ ก จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทํากระเป๋าเอกสาร จํานวน ๑๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารธัญญพัฒน์ จํานวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกสระนํ้าบริเวณด้านหลังโรงไฟฟ้า จํานวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 09-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๒ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๓๔๑๘ ขอนแก่น จํานวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด ศรีสะเกษ ในระหวางวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๔ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการแผ่นเลื่อนตัวคนไข้ จํานวน ๔ แผ่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ทะเบียน ขค ๑๖๓๖ ขอนแก์น จํานวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์คู่มือ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด มุกดาหาร ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด มหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายการพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องสูบนํ้า จํานวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 24-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด ระยอง ในระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (๓ คัน/๔ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องสูบนํ้า จํานวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 24-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 21-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องชั่งนํ้าหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดล็อคประตูแม่เหล็กไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๗ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดล็อคประตูแม่เหล็กไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 20-02-2020
ประกาศการขายตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๐๖ รายการ 20-02-2020
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 20-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ คัน/๒ วัน) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกันเกรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 17-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด อุบลในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓วัน) จำนวน ๑ งาน 14-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน ๑๗ ตัว 14-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด มุกดาหารในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑คัน/๒วัน) จำนวน ๑ งาน 14-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด อุบลในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓วัน) จำนวน ๑ งาน 14-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องทํางานพยาบาลบ้านตะวันฉายและบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องทํางานพยาบาลบ้านตะวันฉายและบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับในระหว่างวัน ที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ในระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ในระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ตําบลศิลา อําเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา (Infusion Pump) ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-02-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยบ้านแสงอรุณ ตึก ๔ (ห้องนอนผู้ป่วย ชั้น ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๔-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณระหว่างตึก ๒ก และ ๔ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซอมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 22-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ในระหว่าง วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องเกมส์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตลับเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเกมส์กระดาน (Bord Game) ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ Doctors order sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า Defibrilator ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ รายการรถยนต์ทะเบียน ขค๑๖๓๖ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ EKG ๑๒ Lead โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Patient Monitor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลสห้องนอนผู้ป่วยตึก ๑ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-01-2020
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องนอนผู้ป่วย ตึก ๑ ก โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 10-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนอนผู้ป่วย ตึก ๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิตสำหรับใส่ยาและ เวชภัณฑ์ (Emergency Cart) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจนและอุปกรณ์ครบชุดสำหรับเคลื่อน ย้ายผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาความจุไม่น้อย กว่า ๑๕ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2020
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-01-2020
ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-01-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-01-2020
ตารางแสดงวงเงิน ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-12-2019
ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย 23-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2019
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 18-12-2019
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 17-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบ HIS โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 13-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 11-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว โดย วิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านตะวันฉาย (ตึก ๑) และทางเชื่อมอาคารระหว่าง ตึก ๑ และตึก ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนอนผู้ป่วย ตึก ๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 26-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 26-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์บัตรนัดผู้ป่วยและญาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภันฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านานครัว 15-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการพัดลมโคจรขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 15-11-2019
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณ์สํานักงานรายการเก้าอี้โครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 15-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สํานักงานรายการเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 15-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ทะเบียน กน๗๐๓ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวด้านข้างอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอาคารธัญญเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบ Request for x-ray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกล่องเอกสารและสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-11-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องจัดทําข้อมูล บสต.อาคารธัญญสิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ้อมแซมอ่างล้างเครื่องมือแพทย์ (ตึกบําบัดยา) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 30-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพัดลมติดผนังและพัดลมโคจร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 25-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ปอดในระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําป้ายชื่อติดโต๊ะทํางานและสติ๊กเกอร์เคลื่อนย้ายลําดับ ๑-๔ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 25-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (๑๑ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้องเก็บของตึกผู้ป่วย ๒ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูห้องเจ้าหน้าที่ตึก ๔ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ้อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทํางานของหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันท ี่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-10-2019
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (11 เดือน) 08-10-2019
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร งานจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (11 เดือน) 08-10-2019
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (11 เดือน) 02-10-2019
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (11 เดือน) 02-10-2019
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (11 เดือน) 02-10-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (๑เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2019
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตรรายการปั๊มสูบนํ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรั้วลวดหนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (๖เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๖วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับในระหว่างวัน ที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-09-2019
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 16-09-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 16-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2019
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องปั๊มสูบนํ้าประปาขนาดไม่น้อย กว่า ๓๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (บ้านแสงอรุณและตึก ๔ ก) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 13-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 11-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์คู่มือแนวทางการลดอันตรายจากการใช้สารกระตุ้นกลุ่มแอมเฟตามีน จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ จํานวน ๒ คัน/๔วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-09-2019
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 10-09-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 10-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 10-09-2019
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาป และ หนู ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 09-09-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2019
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 03-09-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ท-๑๓๙๑-ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับ (ระหว่างวัน ที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2019
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 27-08-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 27-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 21-08-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 21-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 21-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019
ประผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 19-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเบิกพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์คู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตารยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการซื้ออาหารปรุงสาเร็จสาหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15-08-2019
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 15-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ทะเบียน นข ๓๔๑๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง 15-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถรับส่งผู้ป่วยและญาติ (รถกอล์ฟ ๘ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข๓๔๑๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2019
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 06-08-2019
ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 06-08-2019
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 02-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข นข๓๔๑๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-08-2019
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดอาคารนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องให้คำปรึกษาบ้านแสงอรุณ (ตึก๑และตึก๒) โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยกลุ่มติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงชุดประตูควบคุมน้ำประปา (โซนบ้านพักเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิวทางเดินรอบอาคารบ้านแสงอรุณ(ตึก๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมช่องแสงห้องน้ำผู้ป่วย ตึก ๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ 15-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้าอาคารอาชีวบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท้อปะปาข้างตึกผู้ป่วย ตึก ๒ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมนพ้มันเชื้อเพลิง ระหว่าวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จำวนาน ๑ คัน ๓ วันเ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดผนังอาคารธัญญพัฒน์ ชั้น ๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นหน้าห้องเตรียมอาหารอาคารธัญญพัฒน์ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวิดิโอการติดตามผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ในวันที่ ๙-๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ในวันที่ ๑๕-๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมใบพัดเครื่องตีน้ำเติมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งชุดยึดโยงแรงดันต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมโคจร ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาบริการย้ายพร้อมติดตั้งลำโพงระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจอมอนิเตอร์ ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมแการ์ดโทรศัพท์ภายในตู้สาขา IPX-๑๖๐ Forth โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศงานพัสดุและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๖ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 19-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 19-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 19-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คัน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ณ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๗๘๕๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๒๙๙๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ท ๑๓๙๑ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ ในวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับ ในวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ คัน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศกลุ่มงานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วลวดหนาม บริเวณพื้นที่บ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้างและวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เดินทางไป - กลับ จังหวัดขอนแก่น - ณ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยบ้านตะวันฉาย(ตึก๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเซนเซอร์ เปิด - ปิด ประตูทางเข้า ภารกิจอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงประตูบานเลื่อนห้องธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวผนังและอ่างล้างจาน โรงครั้ว - โรงอาหาร บ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งและวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสือไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติม ห้องพักรับรอง อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึกฟื้นฟู (๔ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ห้องซักประวัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู หน้าต่าง ช่องแสง (อาคารธัญญ์ยิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู หน้าต่าง ช่องแสง กระจกอลูมิเนียม ตึก ๑ ก และตึก ๒ บ้านตะวันฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารซักฟอก (ห้องประชุมก้านของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผ฿ป่วย ๖๐ เตียง บ้านแสงอรุณ ตึก ๔ (ห้องนอนผู้ป่วยชั้น๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารซ่อมบำยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม โรงครัว โรงอาหาร ตึกบำบัดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติ และซุ้มประดับ อาคารเรือนนอนผู้ป่วยตึดฟื้นฟู(๔ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนถังน้ำมันและปล่องควันเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ ปฏิทินนัดผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ DOCtororder sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือการบำบัดฟท้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดิโอโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นโดยถ่ายวิดิโอพร้อมตัดต่อวิดิโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๑ เครื่อง ด้วยวิธรประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๓ คัน ๒ วัน ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เดินทางไป-กลับ ที่ โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และที่ รพ.สต.เหล่าหญ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจ 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๑ คัน ๔ วัน ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๔ คัน ๓ วัน ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่ารีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำคู่มือสำหรับผู้รับการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อด้านยาเสพติดเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตูปิด-เปิดอัตตโนมัติ (ประตูทางเข้าภารกิจด้านอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องล้างทำความสะอาดถังน้ำดื่ม อาคารโภชนาการหลังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนน ๑ คัน ๒ วัน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เดินทางไปกลับจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างเหมาจัดสวนบริเวณอาคารธัญญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบโทรศัพท์ภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก (ระบบไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2019
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก (ระบบไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก (ระบบไฟฟ้า) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป - กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งผนังหน้าอาคารธัญญพัฒน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาเชื่อมระหว่าง ตึก ๑ก และตึก ๒ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 01-05-2019
รายละเอียดคุณลกษณะและราคากลาง การจ้างเหมาบริการตกแต่งผนังหน้าอาคารธัญญพัฒน์ 01-05-2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ขอนแก่น ๑ เครื่อง 30-04-2019
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จังหวัดขอนแก่น ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านตะวันฉาย ตึก ๑ และอาคารบ้านตะวันฉาย ตึก ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารกิจกรรมบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอาคารธัญญสิริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกล่อง ATA Box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศตึกผู้ป่วย ๑ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ตึก ๑ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการบำบัดผู้ติดบุหรี่ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วีนที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๕เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-04-2019
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 24-04-2019
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง ขอนแก่น ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ 1 คัน 2 วัน 22-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ในวันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศวัสดุสำนักงานงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2019
ยกเลิกประกาศ ประกวราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-04-2019
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจั้ดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 11-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-04-2019
ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 02-04-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่งผนังหน้าอาคารธัญญาพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์(บ้านตะวันฉาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอาคารห้องประชุมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โพรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งสติ๊กเกอร์ผ้ากระจกห้องภารกิจอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เมษษยน - กันยายน ๒๕๖๒๗)จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๑ วัน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบบันทึกกิจกรรมและการนัดหมายประจำตัวผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยารวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๓ วัน ในวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๒ วัน ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๒ วัน ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน ๒ วัน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับพท้นที่และกำจัดวัชพืชบริเวณด้านหลังบ้านตะวันฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่อเติมกันสาดโรงอาหารอาคารบำบัดยาและอาคารสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินระบบท่อน้ำเสียเข้าระบบบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ป่วยบ้านแสงอรุณ(ตึก๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงงาน รายการซับเมอร์ส พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เกษตรบำบัดรายการรถไถนาเดินตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน๑คัน๓วัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัด ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอ่างล้างจานโรงอาหารอาคารบำบัดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินสายระบบเครื่อข่ายและระบบโทรศัพท์ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมป้อมยามริมถนนมีห้องน้ำ(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - ณ โรงแรม ที เค พาเลซ โอเตล คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๔-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงบันไดทางขึ้นลง และหน้าต่างช่องแสงบ้านตะวันฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการรถตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยา ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียนรถยนตร์ นข ๗๘๙๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียนรถยนตร์ กค ๒๙๙๙ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพท้นที่ ศาลาญาติเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการตู้สาขาโทรศัพท์ IPX ๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอาคารตึกเรือนนอนผุ้ป่วยฟื้นฟู ๔ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบโทรศัพท์ภายในและเดินสายระบบเครือข่ายแลนด์ภายใน อาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู ๔ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับจังหวัดขอนแก่น - ณ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คัน/๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางภายในจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน/๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดยโสธร ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดสุรินทร์ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเ ดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน/๓วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศอาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู ๔ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศอาคารเรือนนอนตึกผุ้ป่วยฟื้นฟู 4 ชั้น 14-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาติดตั้งสติ๊กเกอร์ฝ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง 11-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งระบบชุดควบคุมไฟฟ้า โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศเรื่อนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู(๔ชั้น) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารบำบัดน้ำเสีย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ป้ายอาคาร ห้องประชุม และป้ายต่างๆ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 08-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ Metadoxi ๕๐๐ mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน/๓วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-02-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง กั้นผนังห้องทำงานอาคารโภชนาการ(หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะะและขนส่ง รายการ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๗๐๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2019
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑๒๓ เครื่อง 25-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวทน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการหยดของเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมที่บังแดดห้องเก็บถังแก๊ส ณ อาคารโภชานาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องนอนผู้ป่วยตึก ๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติมโครงกลังคาและลานตากเสื้อผ้า ณ บ้านชีวิตใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างทำป้ายแะสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวทน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๑ คัน/๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวทน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๑ คัน/๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้าและวิทยุ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนย์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนนทบุรี ราคา 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนย์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดมุกดาหาร 09-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทญ์ เครื่องกระตุกไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน ประตูบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุการศึกษาและสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-01-2019
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวทน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และรอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ รวมจำน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-12-2018
ประกาศ ยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเจ้าหน้าที่และห้องทำกลุ่มผู้ป่วย(จิตวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องเก้บตู้คอนโทรลATS ณ อาคารเรือนนอนตึกฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วลวดหนามโดยรอบหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนประตูทางเข้าโรงพยาบาล(ฝั่งป้อม รปภ.๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และเครือข่ายอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรือนนอนตึกผู้ป่ายฟืนฟู (๔ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน (ร้านอาหารสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ คัน/ ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2018
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ คัน/ ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium valproate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่การเกษตรบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องนำตึกผู้ป่วย ตึก 1กและ 1 ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-12-2018
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำกระดาษ Doctor order 07-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระดาศ Doctor order sheet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสิ่งพิมพ์สำหรับนัดผู้ป่วยจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื่อเพลิง ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๔ วัน / ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื่อเพลิง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ วัน / ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวทางเดินรอบอาคารบ้านพักพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องผู้ป่วยบำบัดยาหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องนอนผู้ป่วยตึก ๑ ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-11-2018
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวหน้าอาคารโภชนาการ(หลังใหม่) 27-11-2018
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 27-11-2018
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2018
เรี่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2018
ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุวิทาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายหลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินเดือน จำนวน ๕,๐๐๐ ฉบับ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง จำนวน ๒๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 21-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๑๑ รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 20-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๕ รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 20-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 20-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ฆโษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง ถังสีแดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลสห้องผู้ป่วยตึก 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคุรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน ๑๒๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระดาษDoctor order sheet แบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายกลุ่มงานจิตวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจดโดเมนเนมเว็ปไซตืโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ คัน / ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-11-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2018
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง 31-10-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง 31-10-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑๑เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-10-2018
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง 25-10-2018
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๓) 25-10-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-10-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-10-2018
ตรางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างเหมาบริการซักฟอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 12-10-2018
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 12-10-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องปั๊มสูบน้ำประปาขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-10-2018
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10-10-2018
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10-10-2018
ตาางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑๑ เดือน) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 09-10-2018
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑๑ เดือน) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 09-10-2018
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑๑ เดือน) 09-10-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑๑เดือน) 09-10-2018
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 09-10-2018
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๑๑ เดือน) 09-10-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ เครื่อง 05-10-2018
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ 05-10-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-10-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข๓๔๑๘ ขอนแก่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รวม ๑๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 28-09-2018
ประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 27-09-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 27-09-2018
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 27-09-2018
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อ ครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2018
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟเา ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21-09-2018
ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21-09-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 21-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาบริการรักษาคาวมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19-09-2018
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 19-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2018
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 14-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขนาด 2400ซีซี กำลังเครื่องยนไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิ ๓ ไก (ระบบไฟฟ้า) ๑๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2018
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-09-2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-09-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง) เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-09-2018
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-09-2018
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำเดือนกันยายน 2561 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2018
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย 04-09-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย 04-09-2018
ประกาศผุ้ชนะจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขันรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง 04-09-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2018
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27-08-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-08-2018
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย 3 ไก ระบบไฟฟ้า 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-08-2018
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย 3 ไก ระบบไฟฟ้า 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risperidone2mg. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ Morphine Test ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2018
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขนาด 2400ซีซี กำลังเครื่องยนไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-08-2018
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขนาด 2400ซีซี กำลังเครื่องยนไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-08-2018
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก ระบบไฟฟ้า 10 เตียง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 20-08-2018
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน (e-bidding) 17-08-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-08-2018
ประกวดราคาซื้อซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์คู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัทฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๒ คัน/๒ วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัทฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ท๑๓๙๑ขก./๒๓๒๐ ๐๐๘ ๐๐๓/ง.๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2018
ร่างประกาศจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07-08-2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07-08-2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 07-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รวมจำนวน 1 วัน / 2 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ กรุงเทพมหานครและจังหวะเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน / 10 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาทำความสะอาดซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดหาเข้าคลังพัสดุสำหรับให้หน่วยเบิกใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างซาอมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทัศรรศการโครงการสัมนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบำบัดรักษายาเสพติดที่เป็นมาตรฐานระดับโลกในปัจจุบัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 20-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จ.ขอนแก่น-ณ จ.ชลบุรี 18-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-07-2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 17-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวน 4 วัน / 6 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 7440 010 101 25 / บร.57 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2018
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 13-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนังงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 1 คัน / 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนังงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 1 คัน / 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนังงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 1 คัน / 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3-6 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง 02-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง 02-07-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - สุรินทร์ ในวันที่27-29 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ 25-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - นครราชสีมา ในวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ 25-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 2 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดยโสธร ในวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1-4 กรกฏาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - ชลบุรี และจังหวะใกล้เคียง ในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 4 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดขวดน้ำดื่ม จำนวน 50000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวีดิโอแนะนพโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ถึง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Varennicline Zmaintanace ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Topiramate 50mg ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Methamphetamine strip ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป กลับ จังหวัดขอนแก่น ถึง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 1 คัน/ 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุทธยาและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 2 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธืโรงพยาบาล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ ภายในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Vitamin B1 100mg 04-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายนิทรรศการ โครงการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาVitamin B1 100mg 01-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภันฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทาง ไป - กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดตาก ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 รวมจำนวน 3วัน/1คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เอกสาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริษัทขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น(TKKCARE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบบันทึกกิจกรรมและการนัดหมายประจำตัวผู้ป่วย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับขัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงโปรแกรมโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น (TKKCARE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ ภายในจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ 16-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - นนทบุรี ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวน 3 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ 16-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - อุบลราชธานี ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวน 2 วัน / 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะ 15-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภันฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบฟอร์มปรอท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตุ้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - เพชรบุรณ์ ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวน 2 วัน / 3 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย 1 ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Sertraline 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Quetiapine xR 50 mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานครับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2561 - วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รวมจำนวน 4 วัน /1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2018
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-05-2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 27-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป - กลับ จังหวัดขอนแก่น - กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 รวมจำนวน 3 วัน/1คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายติดตั้งอักษรซื่อโรงพยาบาลเพื่อประสัมพันธ์โรงพยาบาลและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูและมุ้งลวดหน้าต่าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบพิมพ์ภาพและข้อความบนไวนิลพร้อมโครงสร้างเหล็กแบบธงญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วลวดหนามบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Methamphetamine strip โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องพักหน่วยยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-03-2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยตึกตะวันฉาย(ตึก๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิะเฉพาะเจาะจง เนื่องจากข้อมูลผิดพลาด 22-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักแพทย์ อาคารอำนวยการหลังเก่า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผื้นผิวถนนและผนังบ้านพักส่วนราชการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น - ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ วัน/ ๑ คัน 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 รวมจำนวน 3 วัน/1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา 4 Sodium Valproate 200mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHeparin lock แบบมีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ตู้ข้างเตียง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุน (แบบ ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับจังหวัดขอนแก่น- ณ จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับจังหวัดขอนแก่น-โรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในวันทีท ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๑วัน/๒คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาห้องปฐมพยาบาลบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่พักเจ้าหน้าที่บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งออดห้องนำคนพิการ กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ตึกอำนวยการหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเชื้อเพลิงแลัหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีโลโก้กรมการแพทย์และติดชื่อข้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น - ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๖-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๔วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น - ณ โรงแรมแบรนด์ สุขุมวิทย์ ๑๘ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ในวันทีท ๒๔-๒๘ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับจังหวัดขอนแก่น-โรงแรมดิอิมเพรสน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๔วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโทรทัศน์ติดผนังและชั้นวางพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโรงสูบน้ำบำบัดและโรงสูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิว คสล. โรงพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิว คสล. ถนนทางเข้าบ้านแสงอรุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแนวรั่วกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2018
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการหลังใหม่(พื้นที่จอดรถเข็นผู้ป่วย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับจังหวัดขอนแก่น-มมส ในวันทีท ๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๑วัน/๒คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งบ่อพักน้ำเสียบ้านแสงอรุณ(ตึกใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับจังหวัดขอนแก่น-จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันทีท ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบ้านแสงอรุณ ตึก ๒ และตึก ๓ โดชวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2018
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบ้านแสงอรุณ ตึก ๒ และตึก ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 25-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ ณ โรงแรมบัเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๒วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ สบยช. จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ รวม๔วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ปรพจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ ขอนแก่น- นครราชสีมา ในวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเวลาลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ ขอนแก่น-สบยช. จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเวลาลา ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอคิลิคและขยายภาพและข้อความทำเนียบรูปอธิบดีพร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิ้นชักเก็บของเตียงผู้ป่วยตึก 4ข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเติมอ๊อกซิเจนใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นผิว คสล. ทางเข้าอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน ขนย้ายโครงสร้าง ห้องเชื่อมระหว่างอาคารห้องลีลาวดี บ้านตะวันฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดตึกพิเศษ ๒ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบัตรนัดผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2017
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-12-2017
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-12-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน สถานที่จอดรถและเชื่อมต่อระบบน้ำเสีย อาคารนอนตึกผู้ป่วยฝื้นฟู (๔ชั้น) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-12-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘เดือน) 18-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบการผลิตน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสื้อผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกพื้นที่การเกษตรบริเวณโรงพักขยะ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ใบบันทึกกิจกรรม Doctor's Order sheet โดยวิถีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-12-2017
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 08-12-2017
ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างก่อสร้างถนน สถานที่จอดรถและเชื่อมต่อระบบน้ำเสีย อาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู(๔ชั้น) 07-12-2017
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สถานที่จอดรถและเชื่อมต่อระบบน้ำเสีย อาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู(๔ชั้น) 07-12-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนน สถานที่จอดรถและเชื่อมต่อระบบน้ำเสียอาคารเรือนนอนผู้ป่วย (๔ชั้น) ขนาด ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑ แห่ง 07-12-2017
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล(ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 07-12-2017
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอาหาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ไปกลับ จังหวัดขอนแก่น - โรงแรมวายเอ็มซี จังหวัดเชียงใหม่ 04-12-2017
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพายาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (๒เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักณ์ขอนแก่น ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (๒เดือน) 29-11-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 29-11-2017
ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 29-11-2017
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2017
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัวจำนวน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๓๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-11-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (๒เดือน) 28-11-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-11-2017
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) 27-11-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-11-2017
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล(ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-11-2017
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-11-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านสวนสงวนสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๕-๑๗ พศจิกายน ๒๕๖๐ 13-11-2017
ประกวดราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-11-2017
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 10-11-2017
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-11-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 06-11-2017
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-10-2017
ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-10-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-10-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24-10-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-10-2017
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไปกลับจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น กทม. 20-10-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชื่อโดเมนเนม เช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์ เช่าจด SSL Certificate ของเว็บไซต์ www.tyrkk.go.th 20-10-2017
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจักจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 18-10-2017
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-10-2017
ตารางแสดงราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๑ รายการ รถพยาบาล 11-10-2017
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-10-2017
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-10-2017
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๑๑เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-10-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๑๑เดือน) 10-10-2017
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว จำนวน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๓๘ จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-10-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกและหนู ๒๕๖๑ 05-10-2017
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๑๑ เดือน) 04-10-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 04-10-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2017
เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๑๐ เดือน)) 29-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง วันที่ ๓๐ พศจิกายน ๒๕๖๑ (๒เดือน) โดยวิธีคัดเลือก 29-09-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว จำนวน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-09-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดวรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารโรงครัว จำนวน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง 29-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ 29-09-2017
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 29-09-2017
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2017
เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญยารักษืขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (๒ เดือน) 28-09-2017
เผยแพรราคากลางจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญยารักษืขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (๒ เดือน) 28-09-2017
ประกาศยกเลิกการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เดือน 28-09-2017
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2017
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2017
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2017
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 28-09-2017
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 28-09-2017
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (๓๑) 28-09-2017
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 25-09-2017
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 25-09-2017
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25-09-2017
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25-09-2017
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 25-09-2017
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-09-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงาน (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (๒ เดือ 21-09-2017
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 21-09-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 21-09-2017
เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2017
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย รพ.ธัญยารักษ์ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (๒ เดือน) 20-09-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย 20-09-2017
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-09-2017
เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-09-2017
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-09-2017
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 18-09-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 18-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดินทางภายในจังหวัดตรัง ในวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 18-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยธิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-09-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน ๑ เครื่อง 15-09-2017
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว จำนวน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๓๘ ตารางเมตร ๑ หลัง 14-09-2017
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW. พื้นที่อาคาร ๕๕ ตารางเมตร ๑ หลัง 14-09-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ 1 เครื่อง 13-09-2017
ประกาศ ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-09-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13-09-2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ ชุดเครื่องออกกำลังกายในร่มฯ 13-09-2017
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมหนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง 12-09-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ 12-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 11-09-2017
ตารางเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 11-09-2017
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 07-09-2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐- ๕๐๐ KW 05-09-2017
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประชำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง 04-09-2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 01-09-2017
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาสอบครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก (ระบบไฟฟ้า) 30-08-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ 22-08-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ 22-08-2017
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW. 22-08-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐ - ๕๐๐ KW. 22-08-2017
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงิน 21-08-2017
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายภายในร่ม 21-08-2017
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 21-08-2017
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ 18-08-2017
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก 15-08-2017
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก 15-08-2017
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล(รถตู้) 08-08-2017
ยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภันฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก(ระบบไฟฟ้า) 07-08-2017
ประกาศ ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายภายในร่ม 07-08-2017
การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 02-08-2017
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) 31-07-2017
เปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 25-07-2017
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม 25-07-2017
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล(รถตู้) 24-07-2017
เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาล(รถตู้) 24-07-2017
ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก 24-07-2017
ตารางเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงผู้ป่วยชนิด ๓ ไก 24-07-2017
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ - 30 กันยายน ๒๕๖๐ 30-06-2017
เปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 20-06-2017
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 30-05-2017
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ 27-02-2017
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 24-02-2017
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาง เข้า-ออก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 14-02-2017
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 23-01-2017
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเข้า-ออก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 23-01-2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 25-11-2016
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 09-11-2016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 09-11-2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) จำนวน 2 เครื่อง 07-11-2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 31-10-2016
เปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) 21-10-2016
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) 21-10-2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ 17-10-2016
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 17-10-2016
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 14-10-2016
ตารางเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ของแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิการยน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 13-10-2016
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 13-10-2016
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 07-10-2016
สอบราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 07-10-2016
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-10-2016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 30-09-2016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๔ ชั้น ๓๒ ห้อง (๑๖) ครอบครัวพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตร.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-09-2016
ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-09-2016
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21-09-2016
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 20-09-2016
เปิดเผยราคากลาง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่๒) 16-09-2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่๒) 16-09-2016
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 12-09-2016
ตารางเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ของแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2016
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 09-09-2016
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 06-09-2016
สอบราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 06-09-2016
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 05-09-2016
สอบราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 05-09-2016
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 01-09-2016
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล๔ชั้น ๓๒ ห้อง(๑๖ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตร.ม. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26-08-2016
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๔ ชั้น ๓๒ ห้อง ๑๖ ครอบครัว 26-08-2016
ตารางเปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 22-08-2016
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ 22-08-2016
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล๔ชั้น ๓๒ ห้อง(๑๖ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒๘ ตร.ม. 18-08-2016
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภายในอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ 24-02-2016
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออกรพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น 12-02-2016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู (๔ชั้น) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 03-02-2016
เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออกโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 02-02-2016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทางเข้า-ออกรพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น 02-02-2016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) 22-01-2016
ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก 22-01-2016
ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) 21-01-2016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) 21-01-2016
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ 29-12-2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๙ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-11-2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 แบบคาคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19-11-2015
เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู 4 ชั้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 หลัง 19-11-2015
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู 4 ชั้น โรงพยาบาลธัญญารักษณ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-11-2015
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 12-11-2015
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอนตึกผู้ป่วยฟื้นฟู (๔ ชั้น) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง 06-11-2015
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ 02-11-2015
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 08-10-2015
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-10-2015
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียงโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑ หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-09-2015
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-09-2015
ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 23-09-2015
ประกาศสอบราคาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 23-09-2015
ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-09-2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี ๕๙ 16-09-2015
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15-09-2015
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 10-09-2015
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 08-09-2015
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-09-2015
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-08-2015
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ประจำปี ๒๕๕๙ 28-08-2015
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27-08-2015
ลงร่างรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำดร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27-08-2015
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศฯ 26-08-2015
ร่างเอกสารรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง 21-08-2015
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารยิมเนเซี่ยม 10-07-2015
ประกาศราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรรม 30-06-2015
ประกาศราคากลาง เวชภัน 30-06-2015
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง 26-06-2015
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัสดุ 16-06-2015
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารยิมเนเซี่ยม 09-06-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพัสดุ 29-05-2015
ประกาศผลสอบจ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้ว 27-05-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้ว ค.ส.ล. ด้านหลังอาคาร ตึก ๔ ก 11-05-2015
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเตียงนอนผู้ป่วยเฟาวเลอร์ชนิด ๒ ไก 10-04-2015
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (๑๐/๙/๒๕๕๗) 08-04-2015
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (๒๕/๐๙/๒๕๕๗) 08-04-2015
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (๒๕/๐๙๒๕๕๗) 08-04-2015
ผลการจิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๗ รายการ (๒๘/๐๙/๒๕๕๗) 08-04-2015
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหารแบบเลขที่ ๗๒๓๓ จำนวนหนึ่งหลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๑๐/๑๑/๒๕๕๗) 08-04-2015
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ (๑๔/๑๑/๒๕๕๗) 08-04-2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั้ง (๒๑/๑๑/๒๕๕๗) 08-04-2015
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ ๑๑ ที่นั่ง (๐๙/๑๒/๒๕๕๗) 08-04-2015
ประกาศสอบราคาครุภัณย์ยานพาหนะและขนส่ง (๑๕/๑๒/๒๕๕๗) 08-04-2015
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (๑๕/๑๒/๒๕๕๗) 08-04-2015
ยกเลิกการยอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการ จำนวน ๑ คัน(๒๔/๑๒/๒๕๕๗) 08-04-2015
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการ (๒๓/๐๑/๒๕๕๘) 08-04-2015
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตรวจการ (๐๖/๐๒/๒๕๕๘) 08-04-2015
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นประจำปี ๒๕๕๘ (๑๖/๐๒/๒๕๕๘) 08-04-2015
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยบ้านตะวันฉาย(หลังใหม่) (๑๖/๐๒/๒๕๕๘) 08-04-2015
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เรื่องนับเม็ดยา สำหรับ Pre-pack (๒๔/๐๒/๒๕๕๘) 08-04-2015
ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ (๒๘/๐๒/๒๕๕๘) 08-04-2015
ประกาศผลสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องนับเม็ดยาสำหรับ pre-pack ล่วงหน้า (๒๔/๐๒/๒๕๕๘) 08-04-2015
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยบ้านตะวันฉายหลังใหม่ (๑๑/๐๓/๒๕๕๘) 08-04-2015
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ใช้งานแล้ว 27-03-2015
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงนอนผู้ป่วยเฟาล์เลอร์ชนิด ๒ ไก 25-03-2015
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ใช้งานแล้ว 24-03-2015
ประกาศขายทอดตลาดรถยนตร์ราชการที่ใช้แล้ว จำนวน ๑ คัน (๐๕/๐๓/๒๕๕๘) 20-03-2015
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย (๑๘/๐๓/๒๕๕๘) 18-03-2015
ประกาศผลสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องนับเม็ดยาสำหรับ pre-pack ล่วงหน้า (๑๘/๐๓/๒๕๕๘) 18-03-2015
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยบ้านตะวันฉายหลังใหม่ (๑๑/๐๓/๒๕๕๘) 11-03-2015
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (๑๐/๙/๒๕๕๗) 10-09-2014
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น (๐๘/๐๙/๒๕๕๗) 08-09-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักฟอกประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๐๘/๐๙/๒๕๕๗) 08-09-2014
TOR ร่างขอบเขตของงานการซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาญธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘ (๐๒/๐๙/๒๕๕๗) 02-09-2014
สอบราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๐๑/๐๙/๒๕๕๗) 01-09-2014
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๐๙/๐๘/๒๕๕๗) 09-08-2014
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒๘/๐๗/๒๕๕๗) 28-07-2014
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างตึก ๑ ก และตึก ๒ก (๒๔/๐๗/๒๕๕๗) 24-07-2014
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (หลังใหม่) ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น (๗/๐๗/๒๕๕๗) 07-07-2014
สอบราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ระยะเวลา ๕ เดือน (๑/๐๔/๒๕๕๗) 01-04-2014
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๓๓ รายการ (๓๑/๐๓/๒๕๕๗) 31-03-2014
ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๔๓ รายการ (๒๖/๐๓/๒๕๕๗) 26-03-2014
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อทำสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (๑๗/๐๓/๒๕๕๗) 17-03-2014
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อทำสัญญาจะซื้อขายวัสดุแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (๑๒/๐๓/๒๕๕๗) 12-03-2014
ยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๗ เดือน (๗/๐๒/๒๕๕๗) 07-02-2014
ประกวด ราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๗ เดือน (๒๙/๐๑/๒๕๕๗) 29-01-2014
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซืออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยระยะเวลา ๗ เดือน (๒๑/๐๑/๒๕๕๗) 21-01-2014
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๙ เดือน (๒๓/๑๒/๒๕๕๖) 23-12-2013

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ