ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ทางเชื่อม