ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุสำนักงาน-70000บาท-เก้าอี้-2-1