ปรับปรุงร่าง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและจัดกิจกรรมสำหรับเครือข่ายด้านยาเสพติด (ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง_12102563