ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง