ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า แบบ 2 เฟส พร้อมติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ_240419_173512