ประกาศ อัตราค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศกรมการแพทย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร

ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร https://docs.google.com/documen

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2565โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข