ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อสั่งการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายแพทย์ชาญชัย ธงพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอ

รายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชา update 9 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้ผ่านการลงทะเบียนอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชา upd

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตึก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดการจัดอบรมพัฒนาหลักศูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ – 31 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น