ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาริการรถตู้ ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ที่ 24 – 25 เมษายน 2567 (1 คัน/2 วัน)จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง