ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาตรวจสอบและแก้ไขระบบฆ่เชื้อในตู้กรองแพร่เชื้อในอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเจ้าหน้าที่ ตึก ๑ ข จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำ กว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง