ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสวนบริเวณแปลงเกษตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน/๔วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมชุดไฟส่องสว่างอาคารธัญญ์ยิม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง