ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ Smart Easy OPD Single Station จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการผงหมึก HP W๑๑๐๗A (๑๐๗A) จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง