ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๕วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑๒ เดือน) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๙ วัน) จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๐ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (๑๒ เดือน) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง