ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศภายในตัวเครื่องและสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับผู้ป่วยได้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า แบบ 2 เฟส พร้อมติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy Device) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บยาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2567

ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำ นักงาน รายการตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อ เพลิง ไป – กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ (๑ คัน/๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางแบบธรรมดาและหมึกในตัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง