ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรทัศน์ วงจรปิดและย้ายระบบกล้องวงจร ปิด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพิ่มเติม (๑๐ เดือน) จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเตาสำหรับอุ่นกาแฟ ๒ หัว พร้อมเหยือกจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง