ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งคิ้วบัวเชิงผนัง (ค.ส.ล.) บ้านตะวันฉาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนอนผู้ป่วยบ้านแสงอรุณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๕ คั คัน/๑ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถสาม ล้อเครื่อง จำนวน ๑ คัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง