ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

    ที่อยู่สำหรับติดต่อ

    โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
    เลขที่ 775 หมู่ที่ 19 ถนน มะลิวัลย์ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000