ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำ มันเชื้อเพลิง ไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (๑ คัน/๔ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถ-11000-บาท