ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บยาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บย_240418_184712