ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า-