ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางไป -กลับ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (๑ คัน/๔วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ-ยอดเงิน-9400-บาท