ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-จำนวน-2-รายการ-ยอดเงิน-5980-บาท