ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เเบบต่อท่อขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDF Embedder requires a url attribute ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-1