ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

บุคลากรโรงพยาบาลธัญญรักษ์ขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องฟอกอากาศ ๒ รายการ จำนวน ๒ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเข้าฝึกปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โดย นางอรัญญา สาลี ตำแหน่ง พ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม(Re-entry Complex) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น๑รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัดจันทบุรีในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓-๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓ วัน) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจนและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง